onsdag 16. september 2009

Ny luthersk menighet i Laguna

Hvert år i feriemåneden januar, har den lutherske misjonsorganisasjonen Missão Zero drevet evangeliseringskampanjer i Nordøst-Brasil. Mange menigheter har blitt startet som et resultat av dette arbeidet. Men i juli i år skjedde det noe nytt og spennende. Én av kirkesynodene i Sør-Brasil tok kontakt med Missão Zero og ba om hjelp til å gjennomføre en evangeliseringskampanje i byen Laguna i den sørlige staten Santa Catarina. Det er flott å se eksempler på samarbeid mellom de ulike fløyene i kirken! Det er ingen hemmelighet at den mer etablerte delen av kirken til tider har sett med skepsis på enkelte av de nyere bevegelsene som er mer utradisjonelle både i virkemåter og menighetstenkning. Men i de to siste ukene av juli, fikk vi i år være vitner til at Missão Zero og synoden Centro-Sul Catarinense i fellesskap inviterte til kampanje for å forkynne evangeliet og starte en ny menighet.

101 deltakere meldte seg. De fleste kom fra Sør-Brasil, men menighetene i Nordøst sendt også noen av sine medlemmer på den tre dager lange bussturen for å hjelpe kristne søsken i Sør. Alle deltakerne fikk utdelt røde t-skjorter og ble snart gjenkjent i byen som ”de små røde”. Missão Zero hadde med seg møteteltet sitt. Hver ettermiddag ble det arrangert aktiviteter for barn og tenåringer i teltet, og om kvelden var det familiemøte med sang og musikk, teater, vitnesbyrd og tale. Dagen for de små røde begynte med morgensamling med bønn, lovsang, forkynnelse og undervisning. Så ble t-skjortene tatt på og de dro ut to og to for å gå på husbesøk. I alt ble det registrert over hundre mennesker som ønsket å ta i mot Jesus som sin Herre og Frelser.

Mot slutten av kampanjen, kjente åtte av deltakerne seg kallet av Gud til å bli igjen i Laguna og hjelpe den nye menigheten i noen måneder. De utgjør nå et lite team sammen med misjonær George Oliveira Sousa. Det er ikke lenge siden George avsluttet studiene sine på FATEV. Han er fra Nordøst og ble selv kristen gjennom en misjonskampanje som Missão Zero arrangerte i hjembyen hans for sju år siden. Nå har han bestått kirkens opptaksprøve og er i gang med praksisperioden sin på halvannet år. Når han er ferdig med denne perioden, vil han bli ordinert til misjonær i den lutherske kirken.


Den nye menigheten i Laguna og misjonærteamet står overfor en rekke utfordringer. De er allerede i full gang med gudstjenester, bibelstudier og søndagsskole. Men det er krevende å skulle følge opp så mange som er helt i startfasen på trosvandringen. Heldigvis har menigheten og misjonærene mange gode støttespillere og forbedere både i synoden og i Missão Zero.


Jeg håper at prosjektet i Laguna kan motivere til lignende prosjekt og samarbeid i tiden framover. Det er flott å se at Missão Zero får bruke kompetansen sin til å styrke kirkens lokale misjonsarbeid rundt om i synodene.
(Dette innlegget kommer også i Misjonstidende)

torsdag 10. september 2009

Et lite glimt fra FATEV til alle støttespillere i Norge!

Skoleåret på FATEV er delt inn i tre semestre. Akkurat nå nærmer vi oss slutten på en liten ferie før det tredje og siste semesteret starter på mandag. Det var godt både for lærere og elever med en ferie nå. Vinteren har vært lang og kald, og det kan gå ut over både humør og krefter. Men ellers så har jeg stort sett bare positive ting å fortelle fra FATEV. Året begynte med store økonomiske utfordringer, men Gud har vært trofast og pengene har kommet inn på en eller annen måte fra måned til måned. De siste nyhetene fra august, var svært oppmuntrende. Nå er det kommet inn nok penger til at vi vil klare oss ut skoleåret. Dette har virkelig vært et bønneemne og vi takker Gud for alle givere som har gravd ekstra dypt i lommene i år.


Nå i september begynner innskrivningen til neste skoleår. Det er alltid spennende å se hvor mange nye studenter vi vil få. Hvis vi klarer å få et kull på over 20 også neste år, så tror jeg at vi vil være over den største økonomiske kneiken. Men selvsagt er det ikke bare det økonomiske vi er opptatte av, selv om det er viktig for at skolen skal overleve. Også den lutherske kirken i Brasil opplever at mange prester nærmer seg pensjonsalder og behovet melder seg for nye prester og misjonærer. Misjonsorganisasjonen Missão Zero trenger også flere arbeidere til sine misjonsprosjekt og håper å kunne rekruttere blant FATEV’s elever. Det er alltid vanskelig å si hvordan søkningen til skolen vil være, men ut fra antallet telefoner og mailer fra interesserte ungdommer, har vi gode forventninger for 2011.


Vi har en fin gjeng med studenter på FATEV og de har selv engasjert seg for å hjelpe skolen på ulike måter. I begynnelsen av året, laget de t-skjorter og solgte med inntekt til nye datamaskiner til lesesalen. Og for et par måneder siden, tok noen initiativ til oppstarten av et studentkor som kommer til å opptre i menigheter rundt omkring for å gjøre FATEV bedre kjent. Studentene sier ofte at FATEV er familien deres her i Curitiba og jeg tror mange av dem opplever studentfellesskapet og livet ved skolen omtrent som livet i en storfamilie. Diskusjonene kan bli høylydte, meninger ytres med stort engasjement og uenighet er ikke uvanlig, men fellesskapet preges også av omtanke, vennskap, latter og tilgivelse. Det er fint å se at elevene finner hverandre også på tvers av klassetrinnene og at det oppstår gode og nære relasjoner. Dessuten så opplever jeg en ekte vilje og lengsel blant studentene etter å lære mer om Gud og tjene Ham.