torsdag 2. juli 2009

Missão Zero 20 år!I forbindelse med 20-årsfeiringen til Missão Zero, har det blitt laget to videoer.


Den første handler om at Gud kaller oss til tjeneste, og at det er vårt ansvar å svare positivt på denne apellen til misjon.


Den andre viser oss litt av det arbeidet Missão Zero har gjort i Nordøst-Brasil de siste årene.