lørdag 12. juni 2010

Nasjonalt treff for teologistudenter

Det første nasjonale treffet for teologistudenter tilknyttet den lutherske kirken i Brasil (IECLB) ble arrangert 5.-6. juni. En fullastet buss kom fra kirkens tradisjonelle presteskole, EST, helt sør i landet, og vi på FATEV stilte opp med omtrent like mange. Treffet ble holdt i São Bento do Sul, i lokalene til kirkens tredje presteskole, FLT. Til sammen var det rundt 150 studenter, pluss lærere og representanter fra kirkeledelsen.

Det var knyttet mye spenning til dette arrangementet. Hver skole har jo sin profil og representerer ulike teologiske strømninger. Det har ikke alltid vært like god relasjon mellom skolene, og blant studentene kan en plukke opp både rykter og fordommer. Noen går for å være pietistiske, andre er bare opptatte av liturgier og tradisjoner. Noen holder ikke høyt nok faglig nivå, mens andre er liberale og uten syn for misjon. Jeg merket på studentene fra FATEV at de var spente, men også at de dro til treffet med et ekte ønske om å bli kjent med studenter fra de andre skolene.

Temaet for studenttreffet var “Kallet til kirkelig tjeneste”. Det var tydelig at temaet engasjerte og opptok alle studentene likt, på tvers av de tre skolene. Jeg tror studentene etter hvert oppdaget at de har mye til felles og at de deler mange av de samme spørsmålene og utfordringene. Det var flott å ha med representanter også fra kirkeledelsen. Studentene fikk gitt uttrykk for sine tanker både om teologistudiet og om kirkens tjenesteordning, og IECLB fikk sagt noe om kirkens behov og visjoner for tiden framover. På programmet var det satt av tid til å bli kjent gjennom leker, sportslige aktiviteter og gruppesamlinger. Hver skole hadde også ansvar for enten en morgen- eller en kveldssamling. Det kom tydelig fram at det finnes reelle forskjeller mellom skolene. Særlig merkbart ble dette gjennom formene studentene velger når de skal uttrykke sin tro, men også gjennom syn og meninger presentert under debattene. Likevel rådde det en god og vennskaplig tone over treffet. De aller fleste kom med en åpen holdning og med et håp om at treffet skulle bidra til å bygge relasjoner og rive ned falske forestillinger.

Evalueringene fra studentene på FATEV har vært veldig positive, og de siste dagene har jeg hørt rykter om at det allerede pågår planer om en større fotballturnering for kirkens teologistudenter. Kirkeledelsen var også godt fornøyd med treffet og signaliserer at dette kan bli en årlig begivenhet. Det er positivt at disse studentene møtes og blir kjente med hverandre allerede nå. Om ikke så mange år skal mange av dem ut i tjeneste og jobbe som kolleger i samme kirke, da kan det komme godt med at kontakten allerede er etablert og noen av fordommene borte.Bryllupshelgenen Antônio!


Søndag 13. juni blir bryllupshelgenen, Santo Antônio, feiret i Brasil. De katolske kirkene i Curitiba har allerede begynt det store kakesalget. Små figurer av helgenen blir gjemt inni kaken. Legenden sier at mødre må ta med seg sine ugifte døtre for å se om de kan være så heldige å få et kakestykke med en liten Santo Antônio inni – da vil de ganske sikkert bli i gift i året som følger! 10 katolske sogn selger kake i Curitiba disse dagene. Et eksempel er sognet i bydelen Boqueirão. Der regner en med at 15 tusen kakestykker vil bli solgt fram til søndag. Det er bakt 90 kaker på 35 kg hver og ca 3000 helgenfigurer er gjemt inni kakene. Dersom en ganger disse tallene med 10, blir det skremmende mange kg kake og et vanvittig antall små helgener i omløp! Men det betyr jo også mange lykkelige bruder i Curitiba i året som kommer:)